• 1 prece
 • TOP 5 kursi, kurus apmeklēt šoruden

  Pasaulē ik dienu notiek jauni pētījumi un atklājumi, strauji attīstās tehnoloģijas, un tā  rezultātā mainās arī darba tirgus vajadzības, rodas pieprasījums pēc jauniem, augsti kvalificētiem speciālistiem. Lai šajā nemitīgi mainīgajā vidē varētu gūt panākumus, nepieciešams regulāri papildināt savas zināšanas, pilnveidot esošās prasmes un apgūt jaunas, tādējādi pielāgojoties izmaiņām un paaugstinot savu vērtību darba tirgū.
   

  Kāpēc vērts apmeklēt profesionālās pilnveides kursus?

  Mūsdienās par ļoti svarīgu un pieprasītu ir kļuvusi mūžizglītības koncepcija jeb izglītība visas dzīves garumā. Tā ļauj speciālistiem nestāvēt uz vietas un attīstīt savu potenciālu - augt ne tikai profesionāli, bet arī personīgi. Kā viena no mūžizglītības formām ir profesionālās pilnveides kursi, kas sniedz būtiskus ieguvumus ne tikai karjeras ziņā, bet arī dzīvē kopumā.

  Karjeras atttīstība un lielāki ienākumi

  Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi paver karjeras attīstības un līdz ar to arī lielākas peļņas iespējas. Apmeklējot profesionālās pilnveides kursus un iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, tu pierādīsi sevi kā spējīgu, mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbinieku, kas ir ieinteresēts karjeras izaugsmē un ir gatavs pastāvīgi pilnveidoties, apgūt jaunas lietas. Savukārt šādas īpašības radīs iespaidu, ka tev var uzticēt vairāk pienākumu un lielāku atbildību, kā rezultātā tev būs iespēja saņemt augstāku atalgojumu par savu darbu.

  Plašākas darba iespējas nākotnē

  Pastāvīga savu zināšanu atsvaidzināšana un mācīšanās jaunām lietām ļauj ne tikai kāpt pa karjeras kāpnēm esošajā darba vietā, bet arī paver plašākas darba iespējas nākotnē, ļaujot atrast sirdij tuvāko nodarbošanos.

  Lieliska profilakse pret izdegšanas sindromu

  Vēl viena būtiska profesionālās pilnveides priekšrocība – tas ir lielisks veids, kā izvairīties no izdegšanas sindroma. Ātra aizkaitināmība, ko rada ar darbu saistīti jautājumi, motivācijas trūkums, darba spēju zudums, neapmierinātība, iemigšanas problēmas, biežas galvassāpes – tās ir tikai dažas raksturīgākās emocionālās izdegšanas pazīmes, kas signalizē, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Ja, izanalizējot sevi, saproti, ka šos simptomu galvenie cēloņi ir attīstības un izaugsmes trūkums darba vietā, zems atalgojums, pārslodze, rutīna vai neapmierinātība ar darbu kopumā, tad jaunu zināšanu un iemaņu apguve var palīdzēt mainīt situāciju – dodot iespēju strādāt cita veida darbu esošajā uzņēmumā vai pilnībā mainīt specialitāti un darba vietu.

  Personiskā izaugsme

  Jaunas kompetences, prasmes un pieredze sniedz ieguvumus ne tikai karjeras un finansiālā ziņā,  bet arī veicina personības izaugsmi, rada ausgtāku pašpārliecinātību par sevi un savām spējām, dod motivāciju jauniem sasniegumiem.

   

  "Buts", SIA, Mācību centrs

  Lāčplēša 125-2.st., Rīga, LV-1003, 67221736

  Ēku celtnieks, Mācību centrs "Buts"

  Būvniecība ir viena no Latvijas ekonomikas attīstības vadošajām nozarēm, kurā vēl aizvien vērojams kvalificēta darbaspēka trūkums. Tāpēc tiem, kam interesē celtniecības un apdares darbi un kas vēlas atrast darbu šajā nozarē, būtu vērtīgi apmeklēt tādus profesionālās kvalifikācijas kursus kā "Ēku celtnieks", ko piedāvā Mācību centrs "Buts". Sekmīgas kursa apguves rezultātā iespējams iegūt būvdarbu nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Ēku celtnieks" apliecību. Mācību ilgums – 960 stundas, kuru laikā tiek apgūtas tādas zināšanas kā celtniecības tehnoloģija, materiālmācība, rasēšana, darba drošība un uzņēmējdarbības pamati. Tāpat studenti tiek apmācīti betonētāja, mūrnieka, apmetēja, jumiķa un flīzēšanas darbu praktiskajām iemaņām, kā arī apgūst ēku konstrukciju montāžas un namdara prasmes. Kursa noslēgumā tiek organizēta kvalifikācijas parakse, pēc kuras seko valsts noslēguma pārbaudījums. Mācību centram "Buts" ir vairākas filiāles visā Latvijā, līdz ar to interesentiem iespējams apgūt profesiju savai dzīvesvietai tuvākajā mācību centrā.

  "Dialogs AB", SIA, Mācību centrs

  Brīvības 37-2.st., Rīga, LV-1010, 67432343

  Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā, SIA "Dialogs AB" Mācību centrs

  Mūsdienu konkurējošā biznesa vidē izcils klientu serviss ir būtiska nepieciešamība, lai uz klientu orientēts uzņēmums gūtu panākumus, labu reputāciju, un peļņu. Lai klients vienmēr būtu apmierināts un ilgtermiņā sadarbotos ar uzņēmumu, kā arī ieteiktu to citiem, speciālistiem ir svarīgi pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, komunikācijas prasmes un mākslu piesaistīt jaunus un noturēt esošos klientus, tāpēc mācību centrā "Dialogs AB" esošiem un potenciāliem klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem 16 mācību stundu laikā piedāvā apgūt efektīvākās klientu servisa metodes, pilnveidot zināšanas par komunikāciju ar dažādiem klientu tipiem, kā arī apgūt stresa vadības metodes un citas klientu apkalpošanā būtiskas kompetences.

  "Hansa Training", SIA

  Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050, 20844488

  Mārketinga speciālists, SIA "Hansa Training"

  Mūsdienu konkurences apstākļos, liela nozīme ir mārketingam – būtiskam klientu piesaistes instrumentam jebkurā nozarē. Bez pārdomāta mārketinga plāna un aktivitātēm nav iedomājama neviena uzņēmuma veiksmīga darbība un izaugsme, tāpēc ne velti viena no pieprasītākajām profesijām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, ir mārketinga speciālists. Mācību iestāde "Hansa Training" piedāvā pusotra mēneša laikā apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mārketingu un tā lomu uzņēmējdarbībā, mārketinga veidiem un plānošanas metodēm, kā arī attīstīt radošo domāšanu un spēju ģenerēt idejas, rast risinājumus uzņēmumu veiksmīgai virzībai tirgū. Kursi paredzēti gan tiem, kas savu nākotnes darbu redz mārketinga nozarē, gan arī esošiem mārketinga speciālistiem, kas vēlas atsvaidzināt un pilnveidot savas zināšanas. Lekcijas pasniedz pieredzes un zināšanu bagāti pasniedzēji, kas sniegs ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī pieredzē balstītus piemērus, kas ļaus labāk izprast nozares īpatnības. Kursus ir vienkārši apvienot ar darbu – tie norisinās vien divas reizes nedēļā darba dienu vakaros.

  "Latvikon", SIA, Mācību centrs

  Ģertrūdes 63, Rīga, LV-1011, 67285395

  Personāla vadība, Mācību centrs "Latvikon"

  Jebkura uzņēmuma veiksmīgā attīstībā svarīgu lomu ieņem personāla vadītājs, kas spēj izveidot labu un saliedētu komandu, motivēt darbiniekus augstiem sasniegumiem un uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Rīgā, Mācību centrā "Latvikon" iespējams apmeklēt kursus "Personāla vadība", kas ilgs 40 akadēmiskās stundas (10 nodarbības). Lai mācības būtu vienkārši apvienot ar darbu, tās norisinās darba dienu vakaros divas reizes nedēļā. Kursi piemēroti gan tiem, kas vēlas atrast darbu personāla vadītāja specialitātē, gan esošiem vadītājiem, kas vēlas paaugstināt sava darba efektivitāti. Apmācību laikā iespējams apgūt tādas teorētiskās un praktiskās zināšanas kā personāla piesaistīšanas un atlases organizācija, personāla apmācību plānošana un organizēšana, darbinieku novērtēšana, motivācijas un atalgojuma sistēmas izstrādāšana, stresa un konfliktu vadība, korporatīvā kultūra un darba efektivitāte.

  "Riga Coding School", SIA

  Republikas laukums 3-16, Rīga, LV-1010, 23220885

  Programmēšanas pamati, SIA "Riga Coding School"

  Digitālajā laikmetā informācijas komunikāciju tehnoloģijas nozare pavar plašas un labi apmaksātas darba iespējas. IKT nozare ir tā, kur augsti kvalificēti speciālisti būs nepieciešami vienmēr. Un viena no pieprasītākajām profesijām šajā nozarē ir programmētājs. Šīs specialitātes pamatus vien 6 nedēļās jeb 90 stund’’as piedāvā apgūt programmēšanas skola "Riga Coding School". Apmācības piemērotas gan iesācējiem, gan tiem, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju. Kursu laikā studenti tiek iepazīstināti ar populārākajām programmēšanas valodām, piemēram, Java, HTML, CSS, un iemācās veidot tīmekļa vietnes, kā arī iegūst vispārējas zināšanas parprogrammēšanu, tādējādi gūstot iespēju paplašināt karjeras iespējas vai pielietot iegūtās zināšanas darbā un paaugstinot darba efektivitāti. Būtiska programmēšanas skolas priekšrocība – iespēja praktizēties kādā no skolas partneruzņēmumiem. Veiksmīgas prakses gadījumā tiek piedāvāta pastāvīga darba vieta tajā pašā uzņēmumā.