TOP 5 profesionālās pilnveides kursi, kurus apmeklēt šoruden

Freepik.com/ standret

Pasaulē ik dienu notiek jauni pētījumi un atklājumi, strauji attīstās tehnoloģijas, un tā  rezultātā mainās arī darba tirgus vajadzības, rodas pieprasījums pēc jauniem, augsti kvalificētiem speciālistiem. Lai šajā nemitīgi mainīgajā vidē varētu gūt panākumus, nepieciešams regulāri papildināt savas zināšanas, pilnveidot esošās prasmes un apgūt jaunas, tādējādi pielāgojoties izmaiņām un paaugstinot savu vērtību darba tirgū. Par ļoti svarīgu un pieprasītu mūsdienās ir kļuvusi mūžizglītības koncepcija jeb izglītība visas dzīves garumā, kas ļauj speciālistiem nestāvēt uz vietas un attīstīt savu potenciālu.

Kāpēc vērts apmeklēt profesionālās pilnveides kursus?

Mūžizglītība jeb izglītība visas dzīves garumā ļauj speciālistiem augt ne tikai profesionāli, bet arī personīgi. Kā viena no mūžizglītības formām ir profesionālās pilnveides kursi, kas sniedz būtiskus ieguvumus ne tikai karjeras ziņā, bet arī dzīvē kopumā.

Karjeras atttīstība un lielāki ienākumi

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi paver karjeras attīstības un līdz ar to arī lielākas peļņas iespējas. Apmeklējot profesionālās pilnveides kursus un iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, tu pierādīsi sevi kā spējīgu, mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbinieku, kas ir ieinteresēts karjeras izaugsmē un ir gatavs pastāvīgi pilnveidoties, apgūt jaunas lietas. Savukārt šādas īpašības radīs iespaidu, ka tev var uzticēt vairāk pienākumu un lielāku atbildību, kā rezultātā tev būs iespēja saņemt augstāku atalgojumu par savu darbu.

Plašākas darba iespējas nākotnē

Pastāvīga savu zināšanu atsvaidzināšana un mācīšanās jaunām lietām ļauj ne tikai kāpt pa karjeras kāpnēm esošajā darba vietā, bet arī paver plašākas darba iespējas nākotnē, ļaujot atrast sirdij tuvāko nodarbošanos.

Lieliska profilakse pret izdegšanas sindromu

Vēl viena būtiska profesionālās pilnveides priekšrocība – tas ir lielisks veids, kā izvairīties no izdegšanas sindroma. Ātra aizkaitināmība, ko rada ar darbu saistīti jautājumi, motivācijas trūkums, darba spēju zudums, neapmierinātība, iemigšanas problēmas, biežas galvassāpes – tās ir tikai dažas raksturīgākās emocionālās izdegšanas pazīmes, kas signalizē, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Ja, izanalizējot sevi, saproti, ka šos simptomu galvenie cēloņi ir attīstības un izaugsmes trūkums darba vietā, zems atalgojums, pārslodze, rutīna vai neapmierinātība ar darbu kopumā, tad jaunu zināšanu un iemaņu apguve var palīdzēt mainīt situāciju – dodot iespēju strādāt cita veida darbu esošajā uzņēmumā vai pilnībā mainīt specialitāti un darba vietu.

Personiskā izaugsme

Jaunas kompetences, prasmes un pieredze sniedz ieguvumus ne tikai karjeras un finansiālā ziņā,  bet arī veicina personības izaugsmi, rada ausgtāku pašpārliecinātību par sevi un savām spējām, dod motivāciju jauniem sasniegumiem.

Raksta turpinājumā aicinām iepazīties ar mācību iestādēm, kas piedāvā plašu profesionālās pilnveides kursu klāstu prasmju, kompetenču un zināšanu pilnveidošanai mūsdienās aktuālās un pieprasītās jomās. Tāpat izglītības iestādes, kurās apgūt jaunas un pilnveidot esošās zināšanas, vari meklēt ŠEIT.

Dialogs AB, SIA, Mācību centrs

Dialogs AB, SIA, Mācību centrs

Brīvības 37-2.st., Rīga LV-1010

Mūsdienu konkurējošā biznesa vidē izcils klientu serviss ir būtiska nepieciešamība, lai uz klientu orientēts uzņēmums gūtu panākumus, labu reputāciju, un peļņu. Lai klients vienmēr būtu apmierināts un ilgtermiņā sadarbotos ar uzņēmumu, kā arī ieteiktu to citiem, klientu apkalpošanas speciālistiem ir svarīgi pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, komunikācijas prasmes un mākslu piesaistīt jaunus un noturēt esošos klientus. Tāpēc mācību centrā "Dialogs AB" esošiem un potenciāliem klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem programmā "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" 16 mācību stundu laikā piedāvā apgūt efektīvākās klientu servisa metodes, pilnveidot zināšanas par komunikāciju ar dažādiem klientu tipiem, kā arī apgūt stresa vadības metodes un citas klientu apkalpošanā būtiskas kompetences ar mērķi paaugstināt klientu apkalpošanas un servisa līmeni uzņēmumā un veicināt uz ilgtermiņa sadarbību vērstu klientu apkalpošanu.

Buts, SIA

Buts, SIA

Lāčplēša 125-2.st., Rīga LV-1003

Būvniecība ir viena no Latvijas ekonomikas attīstības vadošajām nozarēm, kurā vēl aizvien vērojams kvalificēta darbaspēka trūkums. Arvien lielāks akcents būvniecībā tiek likts uz energoefektivitāti, ēku siltināšanu. Tomēr pirms jebkuru siltināšanas darbu uzsākšanas ir jādefinē un jārod atbilde uz pamatjautājumiem: Ko siltināt? Ar ko siltināt? Kā siltināt? Piesakies kursam “Ēku siltināšanas tehnoloģija”, saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un ietaupi apkures izmaksas visā ēkas dzīves ciklā! 160 mācību stundu laikā izglītojamajiem tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par efektīvas siltināšanas iespējām, darbu plānošanu un kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināta izpratne un iemaņas ēku siltināšanas darbos. Izglītojamie tiks sagatavoti darbam un iemācīti strādāt ar instrumentiem, kas ļautu izvelēties tehnoloģiski pareizus paņēmienus nepieciešamās virsmas temperatūras nodrošināšanai, ēku siltināšanas materiālu izvēlei.  Mācību centram "Buts" ir vairākas filiāles visā Latvijā, līdz ar to interesentiem iespējams apgūt profesiju savai dzīvesvietai tuvākajā mācību centrā.

Eiropas Tālmācības centrs, SIA

Eiropas Tālmācības centrs, SIA

Valērijas Seiles 1 k-4-312, 3.st., Rīga LV-1019

Zaļā uzņēmējdarbība Latvijā kļūst arvien aktuālāka un arvien vairāk iesakņojas uzņēmēju un sabiedrības apziņā. Tāpēc Eiropas tālmācības centra piedāvājumā ir 160 stundu neklātienes profesionālās pilnveides programma "Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība", kurā četru mēnešu laikā var apgūt zināšanas un izpratni par vides pārvaldības jautājumiem un zaļo ekonomikas pielietojumu uzņēmējdarbībā, prasmes sava biznesa plāna izstrādē un attīstībā zaļās uzņēmējdarbības veidam, novērtējot uzņēmējdarbības riskus un pieņemot atbilstošus lēmumus, kā arī tiek attīstītas spējas izprast aprites ekonomiku un izvērtēt un piesaistīt nepieciešamo atbalstu. Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci vides aizsardzībā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas zaļā ekonomikā un uzņēmējdarbībā sava biznesa attīstībai.

Riga Coding School, SIA

Riga Coding School, SIA

Republikas laukums 3-16, Rīga LV-1010

Digitālajā laikmetā informācijas komunikāciju tehnoloģijas nozare pavar plašas un labi apmaksātas darba iespējas. IKT nozare ir tā, kur augsti kvalificēti speciālisti būs nepieciešami vienmēr. Un viena no pieprasītākajām profesijām šajā nozarē ir programmētājs. Šīs specialitātes pamatus vien 9 nedēļās jeb 80 stundās piedāvā apgūt programmēšanas skola "Riga Coding School". Apmācības piemērotas gan iesācējiem, gan tiem, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju. Kursu laikā studenti tiek iepazīstināti ar populārākajām programmēšanas valodām, piemēram, Java, HTML, CSS, un iemācās veidot tīmekļa vietnes, kā arī iegūst vispārējas zināšanas parprogrammēšanu, tādējādi gūstot iespēju paplašināt karjeras iespējas vai pielietot iegūtās zināšanas darbā un paaugstinot darba efektivitāti. Būtiska programmēšanas skolas priekšrocība – iespēja praktizēties kādā no skolas partneruzņēmumiem.

Latvikon, SIA

Latvikon, SIA

Ģertrūdes 63, Rīga LV-1011

Vēlies sasniegt augstākus pārdošanas rezultātus, paaugstināt pārdošanas nodaļas darba efektivitāti? Rīgā Mācību centrā "Latvikon" iespējams apmeklēt kursus - meistarklasi "Mārketings un pārdošana", kas ilgst divas dienas. Meistarklase paredzēta pārdevējiem, kuru ikdienas pienākumos ietilpst klientu uzrunāšana, auksto zvanu veikšana, komunikācijas un ilgtermiņa stabilu un abpusēji izdevīgu attiecību veidošanu ar klientiem. Nāc pats vai atsūti savus darbiniekus uz efektīvas pārdošanas meistarklasi un dubulto savus pārdošanas rezultātus!

Filters